FANDOM


Ryby z Wielkimi Oczami – rddzaj ryb z oryginalnej gry. Pojawiają się w The Caves of Skops, w ostatniej fazie Eat at Joe's.
Fish1Artwork
Ryby te są obojętne i nie oddziałują na nic. Są ledwo zauważalne i są w pełni widoczne tylko w wersji gry na PlayStation, gdzie woda jest przezroczysta. Ich funkcja jest niejasna, ponieważ tylko plwają i wystawiają głowę z wody na pewną chwilę. Mogą być sygnałem zbliżającego się niebezpieczeństwa lub prawdopodobnie mają służyć tylko za element tła.