FANDOM


RO-Medallion-SixSlots

Medalion – Złoty znak z wyrytymi ikonami. Pod koniec każdego poziomu, Magik sumuje wszystkie punkty zdobyte w poziomie. Zwykle za 150 punktów jest jeden Elektrun, za 300 dwia elektruny, a za 350 otrzymujemy Medal. Na medalu znajdują się 3 lub jedna klatka, 2 ukryte i/lub 1 na końcu poziomu. Dotatkowo na niektórych poziomach znajduje się możliwość przejścia poziomu w trybie wyścigu z czasem, dzięki temu także otrzymujemy Elektruna.

CiekawostkiEdytuj

  • "Kraina Wiecznej Śmierci" jest jedynym poziomem, w którym nie możemy zdobywać punktów aby podliczać punkty, ponieważ w nim Magik się zbuntował (a on podliczał punkty ).
  • W poziomach Odkrycie i Wynoś się Medaliony są puste.